16:58 18/10/2010

Đấu giá Công ty An Thịnh Vinatex: Ba nhà đầu tư mua gần hết cổ phần

N.Hoàng

Một tổ chức và 2 cá nhân đã mua trên 1 triệu cổ phần của Công ty An Thịnh Vinatex trong phiên đấu giá ngày 18/10

Kết quả đấu giá 1,435 triệu cổ phần của Công ty An Thịnh Vinatex ngày 18/10 cho biết 1 tổ chức và 2 cá nhân duy nhất tham gia đã mua trên 1 triệu cổ phần.

An Thịnh Vinatex là một đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, được xác định vốn điều lệ 18 tỷ đồng. Theo kế hoạch cổ phần hóa, nhà nước sẽ giữ 20% vốn, tương đương 360.000 cổ phần. Số còn lại bán ưu đãi cho người lao động và công đoàn, còn 1.435.400 cổ phần sẽ chào bán đấu giá ra bên ngoài.

Theo thông tin từ HOSE, chỉ có duy nhất 3 nhà đầu tư trong nước đăng ký tham gia, trong đó có 1 tổ chức. Tổng khối lượng đăng ký mua là 1.000.500 cổ phần. Giá khởi điểm là 10.050 đồng/cổ phần. Kết quả, 3 nhà đầu tư này đã mua được toàn bộ số cổ phần đăng ký tại giá khởi điểm. Như vậy An Thịnh Vinatex sẽ phải thực hiện bán tiếp số cổ phần chưa bán hết.

Theo bản cáo bạch, An Thịnh Vinatex hoạt động trong lĩnh vực xây lắp công trình, mua bán thiết bị dệt may, sản xuất các sản phẩm cơ khí. Số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty sau cổ phần hóa là 13 người và trong năm 2011, dự kiến sẽ tăng lên 30 người. Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009, công ty có tổng tài sản 10,15 tỷ đồng, nợ ngắn hạn 1,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế -955 triệu đồng.