07:43 01/08/2011

Đấu giá quyền mua cổ phần của VNPT

Minh Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT đấu giá quyền mua cổ phần của VNPT

Từ ngày 27/7 - 16/8, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bắt đầu nhận phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của VNPT.
Từ ngày 27/7 - 16/8, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bắt đầu nhận phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư về quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của VNPT.
Từ ngày 27/7 - 16/8, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT sẽ nhận phiếu tham dự đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm thuộc sở hữu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) trong Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam.

Theo tin từ tập đoàn FPT, trong đợt đấu giá này, có tổng cộng 25.051.999 quyền mua cổ phần với giá khởi điểm là 100 đồng/quyền mua. Ngoài việc hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp tiền cọc tại Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, nhà đầu tư cần xuất trình hộ chiếu, chứng minh thư nhân dân hợp lệ, để nhận phiếu tham dự đấu giá.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT cho biết, thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm tổ chức bán đấu giá ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu điện (trong trường hợp nhà đầu tư gửi phiếu tham dự đấu giá qua đường bưu điện). Chương trình đấu giá sẽ được tổ chức vào lúc 9h30 ngày 17/8 tại trụ sở công ty.