10:09 04/09/2007

Đấu giá thành công cổ phần Công ty Công trình đường thuỷ

Hoàng Đạt

Công ty Chứng khoán Thủ Đô vừa thông báo tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần Công ty Công trình đường thuỷ (WACO)

Công ty Chứng khoán Thủ Đô (CSC) vừa thông báo tổ chức thành công phiên đấu giá cổ phần Công ty Công trình đường thuỷ (WACO).

Ngày 31/8, 350.000 cổ phiếu của WACO được đưa ra đấu giá tại CSC với giá khởi điểm là 10.010 đồng/cổ phiếu. Có 56 nhà đầu tư, trong đó có 1 tổ chức tham gia; tổng khối lượng đăng ký mua lên tới 852.000 cổ phiếu.

Kết thúc phiên đấu giá, 350.000 cổ phiếu đã được bán hết; giá đấu thành công cao nhất là 15.200 đồng, giá đấu thành công thấp nhất là 13.200 đồng.

WACO là thành viên của Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ (Bộ Giao thông Vận tải), hoạt động trong lĩnh vực thi công công trình giao thông, sản xuất cấu kiện bê tong đúc sẵn và vật liệu xây dựng, xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, xây dựng trạm điện và đường dây điện.

Công ty này có vốn điều lệ là 17.500.000.000 đồng, tổng doanh thu năm 2006 đạt 93.671.308.977 đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2006 đạt 2.112.658.467 đồng.