08:28 03/01/2014

Đầu năm, nhiều doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

APP, GLT, TMS, CII, LM8, HMH, VE9, MNC, PNJ và PAC thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu APP trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu APP trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
APP, GLT, TMS, CII, LM8, HMH, VE9, MNC, PNJ và PAC thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền.

* Ngày 22/1/2014, Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ (mã APP-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).  Ngày đăng ký cuối cùng: 2/1/2014.

* Ngày 24/1/2014, Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu (mã GLT-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2013 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/1/2014.

* Ngày 15/1/2014, Công ty Cổ phần Transimex - Sài Gòn (mã TMS-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 3/1/2014.

* Ngày 24/1/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/1/2014.

* Ngày 22/1/2014, Công ty Cổ phần LILAMA 18 (mã LM8-HOSE) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/1/2014.

* Ngày 16/1/2014, Công ty Cổ phần Hải Minh (mã HMH-HNX) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2013 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/1/2014.

* Ngày 17/1/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 (mã VE9-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/1/2014.

* Ngày 28/2/2014, Công ty Cổ phần Mai Linh miền Trung (mã MNC-HNX) trả cổ tức bằng tiền năm 2012 với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/1/2014.

* Ngày 20/1/2014, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/1/2014.

* Ngày 21/1/2014, Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2/2013 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/1/2014.