10:49 26/05/2010

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ lô lớn đầu tiên trong năm 2010

N.Anh

HNX vừa thông báo lịch đấu thầu trái phiếu Chính phủ lô lớn đầu tiên trong năm 2010

Ngày 28/5 tới, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ đấu thầu đợt 1 với khối lượng trái phiếu phát hành là 20 triệu trái phiếu.
Ngày 28/5 tới, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ đấu thầu đợt 1 với khối lượng trái phiếu phát hành là 20 triệu trái phiếu.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo lịch đấu thầu trái phiếu Chính phủ lô lớn đầu tiên trong năm 2010 (đợt 1 - lô 1/2010).

Cụ thể: tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 5.000 tỷ đồng, chia thành 3 đợt: đợt 1, ngày đấu thầu là 28/5/2010 với khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng; đợt 2, ngày đấu thầu là 4/6/2010 với khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng; đợt 3, ngày đấu thầu 11/6/2010 với khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng với lãi suất danh nghĩa là 11,33%, tiền lãi thanh toán hàng năm.

Ngày 28/5 tới, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ đấu thầu đợt 1 với khối lượng trái phiếu phát hành là 20.000.000 trái phiếu, tổng giá trị theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Ngày phát hành là 1/6/2010, ngày đến hạn thanh toán là ngày 1/6/2015. Hình thức phát hành cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá với phương pháp xác định lãi suất trúng thầu cao nhất được áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu.

Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.