09:22 12/09/2007

Đấu thầu trái phiếu chính phủ lô lớn

H.Xuân

Đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ theo lô lớn do Kho bạc Nhà nước phát hành qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ được thực hiện vào ngày 20/9/2007

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ theo lô lớn (đợt 03 – lô 2/2007) do Kho bạc Nhà nước phát hành qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ được thực hiện vào ngày 20/9/2007.

Đây là loại trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, khối lượng phát hành là 7 triệu trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu), tương đương giá trị 700 tỷ đồng, với ngày phát hành 24/9.

Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ; được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Lãi suất danh nghĩa là 7,40%/năm và hình thức bán trái phiếu là: bán cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá.

Được biết, các đợt phát hành trái phiếu chính phủ theo lô lớn có kỳ hạn 5 năm trong tháng 7 và 8 vừa qua đều có khối lượng dự thầu khá cao, gấp từ 3 – 5 lần so với khối lượng đưa ra dự thầu.

Đợt 1/2007 (ngày 20/7/2007), khối lượng trúng thầu đạt 600 tỷ đồng (đạt 100% lượng dự thầu) với lãi suất 7,42% và đợt 2 đạt 670 tỷ đồng (bằng 95,7% lượng dự thầu) với lãi suất 7,8%.