10:38 03/09/2017

Đấu thầu trái phiếu: Lãi suất giảm, huy động sụt giảm trong tháng 8

Hà Anh

Tháng 8/2017, HNX đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 3.179 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành

Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4,60%/năm, 7 năm là 
4,80%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm là 5,75%/năm, và 30 năm là 
6,10%/năm.
Lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4,60%/năm, 7 năm là 4,80%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm là 5,75%/năm, và 30 năm là 6,10%/năm.
Tháng 8/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức 17 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 3.179 tỷ đồng trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, giảm 79% so với tháng 7/2017 với tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 24,4%.

Theo đó, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm là 4,6%/năm, 7 năm là 4,8%/năm, 10 năm là 5,38%/năm, 15 năm là 5,75%/năm, và 30 năm là 6,10%/năm.

So với tháng 7/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước có xu hướng giảm: 5 năm giảm 0,12%/năm, 7 năm giảm 0,15%/năm, 10 năm giữ nguyên, 15 năm giữ nguyên, 30 năm giảm 0,12%/năm.

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 8, tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 902,5 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 99,5 nghìn tỷ đồng, giảm 10,3% về giá trị so với tháng 7/2017.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức giao dịch mua bán lại (repo) đạt hơn 1.186 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 119 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4% về giá trị so với tháng 7/2017.

Giá trị giao dịch mua outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,9 nghìn tỷ đồng, giá trị giao dịch bán outright của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 5,5 nghìn tỷ đồng. Giá trị giao dịch bán repo của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 98,9 tỷ đồng. Đáng chú ý là không có giá trị giao dịch mua repo của nhà đầu tư nước ngoài.