07:57 29/08/2014

Đầu tư Kinh Bắc trở thành cổ đông lớn của KBC

Hà Anh

Hiện nay Đầu tư Kinh Bắc sở hữu hơn 20 triệu cổ phiếu KBC, chiếm 5,17% vốn điều lệ tại KBC

Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Kinh Bắc báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần (mã KBC-HOSE).

Theo đó, ngày 25/8, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc vừa mua thành công 5,79 triệu cổ phiếu KBC. Sau giao dịch, Công ty này trở thành cổ đông lớn của KBC với tỷ lệ sở hữu là 5,17%, tương đương hơn 20 triệu cổ phiếu KBC. Ngày trở thành cổ đông lớn là ngày 28/8/2014.

Trước đó, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC và vợ là bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã đăng ký bán 44 triệu cổ phiếu KBC theo phương thức thỏa thuận trên sàn nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch thực hiện từ ngày 20/8 đến 18/9/2014 bằng phương thức thoả thuận nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục và góp vốn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2, doanh thu thuần của KBC đạt 66,87 tỷ đồng, giảm 55,77% so với cùng kỳ, lũy kế 6 tháng năm 2014 đạt 220,49 tỷ, tăng 16,04% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lãi 28,55 tỷ, cùng kỳ lỗ 19,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 35,5 tỷ (cùng kỳ lỗ gần 85 tỷ đồng). Lãi sau thuế quý 2 đạt trên 18 tỷ đồng, lũy kế đạt gần 26 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 53,93 tỷ đồng). EPS 6 tháng đạt 127 đồng, quý 2 đạt 87 đồng.