09:54 28/09/2007

Dầu Tường An giải toả hạn chế cổ phần chuyển nhượng

M.Kiều

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định nói trên đã được thanh toán đầy đủ và sẽ được giải tỏa hạn chế vào ngày 27/9/2007

Ngày 26/9/2007, Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã TAC-HOSE) đã công bố thông tin về việc giải tỏa hạn chế cổ phần bán với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên.

Theo đó, số cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định nói trên đã được thanh toán đầy đủ và sẽ được giải tỏa hạn chế vào ngày 27/9/2007.

Được biết, những cổ phần hạn chế chuyển nhượng là những cổ phần mà người lao động mua theo giá ưu đãi, mua trả chậm theo quy định tại điểm 1, 2 Điều 27 Nghị định số 64/2002/NĐ- cổ phiếu ngày 19/06/2002 của Chính phủ.

Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định là 3 năm kể từ ngày công ty được cấp phép chứng nhận đăng ký kinh doanh và người mua cổ phiếu trả chậm phải trả hết tiền mua cổ phiếu trước khi chuyển nhượng. (Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 4103002698 ngày 27/9/2004).