08:18 01/04/2011

DBC dự kiến lãi 220 tỷ đồng trong năm 2011

Minh Hà

Ngày 29/3, Công ty Cổ phần Dabaco đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Phối cảnh tổng thể khu công nghiệp Quế Võ III.
Phối cảnh tổng thể khu công nghiệp Quế Võ III.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Dabaco (mã DBC-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010; kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2011.

Theo đó, sản lượng thức ăn chăn nuôi trong năm 2010 đạt 230.896 tấn; doanh thu đạt 2.570 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 176,3 tỷ đồng.

Năm 2011, Công ty đặt mục tiêu với sản lượng thức ăn chăn nuối tiêu thụ là 270.000 tấn; doanh thu đạt 3.754 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng; cổ tức 20%.

Về kế hoạch đầu tư, công ty tiếp tục triển khai các dự án đã được phê duyệt gồm: nhà văn phòng và sàn giao dịch bất động sản; dự án sản xuất rau an toàn tại xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du; Nhà máy xử lý trứng tại Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong và Nhà máy sản xuất bột cá tại Hải Phòng.

Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quế Võ III; dự án Khu đô thị và dịch vụ Khu công nghiệp Quế Võ III, các dự án BT và dự án đối ứng vốn (Dabaco Vạn An, Đình Bảng, Phù Khê, Khúc Xuyên...);

Giao Công ty TNHH Bất động sản Dabaco triển khai thực hiện các dự án: Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề và khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn (34ha); Bãi đỗ xe ngoài trời kết hợp cây xanh Khu đô thị Đền Đô (1ha); Khu đô thị tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh (23ha)..

Ngày 29/3, Công ty Cổ phần Dabaco đã chính thức đổi tên thành Tập đoàn Dabaco Việt Nam, trụ sở chính tại đường Lý Thái Tổ - Tp Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh với vốn điều lệ là 436,111 tỷ đồng.