16:31 28/10/2008

DBC tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

Tuyết Anh

Ngày 29/12/2008, DBC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 10/11/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2008 và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam (mã DBC-HASTC).

Theo đó, ngày 29/12/2008, DBC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá- 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, DBC sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 1:1 - 1 cổ phiếu cũ được mua 1 cổ phiếu mới với giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức và đăng ký mua cổ phần tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam - đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DBC ngày 07/11, 10/11 và 11/11/2008.