16:15 09/06/2010

DBT trả cổ tức 10% bằng tiền

N.Anh

Ngày 20/7, DBT sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 30/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2010 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX).

Theo đó, ngày 20/7, DBT sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - số 6A3, Quốc lộ 60, phường Tân Phú, thành phố Bến Tre.