22:04 27/12/2009

DBT trả cổ tức bằng tiền, TMC phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của DBT và TMC

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu TMC từ tháng 8/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu TMC từ tháng 8/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của DBT và TMC.

* Ngày 6/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức lần 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX).

Theo đó, ngày 26/1/2010, DBT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre - số 6A3, quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

* Ngày 6/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX).

Theo đó, TMC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Đống thời phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 29/1 - 2/3/2010. Thời gian đăng ký đặt mua cổ phần từ 29/1 - 4/3/2010.

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức - 740A Quốc lộ 52, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DBT và TMC vào những ngày 5, 6, và 7/1/2010.