14:04 19/05/2011

DC2 trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:20

Minh Nguyệt

DC2 sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:20 (100 cổ phiếu cũ được nhận 20 cổ phiếu mới)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày 27/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 31/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 (mã DC2-HNX).

Theo đó, DC2 sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:20 (100 cổ phiếu cũ được nhận 20 cổ phiếu mới), số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được coi là cổ phần chưa phát hành và được giữ lại làm lợi nhuận chưa phân phối của công ty và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán chưa lưu ký, làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (DIC) số 2 - số 5 đường số 6, khu đô thị Chí Linh, phường Thắng nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đối với chứng khoán lưu ký, làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 1/2011 của DC2 đạt 29,041 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 26,75 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 948 triệu đồng; tổng lợi nhuậ  kế toán trước và sau thuế đạt 1,088 tỷ đồng và 779,88 triệu đồng.

Năm 2011, DC2 đặt mục tiêu với giá trị sản lượng đạt 155 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 124 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 7,5 tỷ đồng.