16:54 10/12/2008

DC4 trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 9/1/2009, DC4 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 22/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4-HASTC).

Theo đó, ngày 9/1/2009, DC4 sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần DIC số 4 - Khu đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DC4 vào các ngày 19, 22 và 23/12/2008.