23:40 10/02/2009

DC4 trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu

Hà Anh

Ngày 23/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2007 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần DIC số 4

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DC4 - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DC4 - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 23/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2007 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần DIC số 4 (DC4-HASTC).
    
Theo đó, DC4 sẽ trả cổ tức đợt 2/2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 7 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành thêm cổ phiếu được trích từ lợi nhuận chưa phân phối đến hết niên độ tài chính năm 2007.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Dic số 4, địa chỉ số 4 đường số 6, Khu Đô thị Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DC4 vào các ngày 20/2, 23/2 và 24/2/2009.