08:24 03/02/2012

DCC bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Hà Anh

10.300.000 cổ phiếu DCC bị hủy niêm yết tại HSX từ ngày 15/12/2011, nhưng công ty vẫn bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Diễn biến giá cổ phiếu DCC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DCC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Ngày 1/2/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – DESCON (mã DCC-HSX) do có hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo và công bố thông tin.

Cụ thể: công ty không công bố kịp thời Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010, Báo cáo tài chính quý 1, quý 4 năm 2011 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2011 được soát xét theo quy định tại Điểm 1.1 Khoản 1 Mục II; Điểm 1.2 và Điểm 1.3 Khoản 1 Mục 4 Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – DESCON là 70 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Được biết, ngày 15/12, 10.300.000 cổ phiếu DCC bị hủy niêm yết tại HSX theo Quyết định số 175/2011/QĐ-SGDHCM ngày 06/12/2011 của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM do công ty này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về công bố thông tin và căn cứ theo Quy định tại Điều 17.1.10 Quy chế Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Sau khi bị huỷ niêm yết, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp – DESCON vẫn là công ty đại chúng và phải tuân thủ các nghĩa vụ của công ty đại chúng; trường hợp vi phạm, Ủy ban Chứng khoán sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.