10:01 08/03/2010

DCL, D2D trả cổ tức bằng tiền, DIC phát hành cổ phiếu

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu của DCL, D2D và DIC

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu của DCL, D2D và DIC.

* Ngày 19/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE).

Theo đó, ngày 28/5, DCL sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền hoặc chuyển khoản tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long – 150 Đường 14/9, Phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DCL vào những ngày 18, 19 và 22/3/2010.

* Ngày 17/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 6 tháng cuối năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE).

Theo đó, ngày 31/3, D2D sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán - Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị công nghiệp số 2 - H22 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu D2D vào những ngày 16/3, 17/3 và 18/3/2010.

* Ngày 18/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE).

Theo đó, DIC thực hiện quyền mua cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10:4, với giá phát hành là 11.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 1/4 - 27/4/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua và gia dịch quyền mua tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục đăng ký mua và gia dịch quyền mua tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC - 13-13 Bis Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DIC vào những ngày 17, 18 và 19/3/2010.