14:56 02/02/2009

DCL và DBC công bố kết quả kinh doanh năm 2008

Hà Anh

DCL và DBC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DBC kể từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DBC kể từ tháng 9/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (DCL-HOSE) và Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam (DBC-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2008.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 đạt 95,266 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 474,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt 12,88 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 51,15 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý 4 đạt 1.326 đồng; lũy kế năm 2008 đạt 5.263 đồng.

Được biết, ngày 9/3/2009, DCL sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 của DBC đạt 442,5 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 1.735 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4 đạt gần 11 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt gần 55 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2008 đạt 5.814 đồng, riêng EPS quý 4 đạt 1.153 đồng.