14:53 24/06/2011

DCS: Doanh thu 6 tháng tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2010

Hà Liên

DCS dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu doanh thu 750 tỷ đồng của cả năm vào cuối quý 3/2011.

Quý 3, chỉ riêng 2 mảng sản xuất đồ gỗ - kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ đạt 350 tỷ đồng - 400 tỷ đồng doanh thu.
Quý 3, chỉ riêng 2 mảng sản xuất đồ gỗ - kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ đạt 350 tỷ đồng - 400 tỷ đồng doanh thu.
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đại Châu (mã DCS-HNX) thông báo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 và sẽ hoàn thành mục tiêu doanh thu 750 tỷ đồng của cả năm vào cuối quý 3/2011.

Theo đó, với tình hình sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của tập đoàn Đại Châu trong 5 tháng đầu năm đã đạt 208,5 tỷ đồng và tháng 6 doanh thu sẽ là 139 tỷ đồng.

Doanh thu của tập đoàn Đại Châu 6 tháng đầu năm 2011 sẽ đạt là 347,5 tỷ tăng 5 lần so với cùng kỳ năm 2010 là 64,2 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh thuận lợi trên, bước sang quý 3/2011 chỉ riêng 2 mảng sản xuất đồ gỗ - kinh doanh xuất nhập khẩu sẽ đạt được mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng - 400 tỷ đồng và góp phần giúp tập đoàn Đại Châu hoàn thành kế hoạch doanh thu 750 tỷ đồng sớm hơn 1 quý.

Năm 2011, DCS đặt mục tiêu với doanh thu thuần đạt 750 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 34,5 tỷ đồng; cổ tức 10%.