10:20 28/01/2008

DCS tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

H.Vũ

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HASTC) vừa thông qua việc phát hành thêm 3 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HASTC) vừa thông qua việc phát hành thêm 3 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.

Theo đó, DCS sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 2 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chào bán cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sát, Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên trong công ty 100.000 cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Ngoài ra còn chào bán 900.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 20.000 đồng/cổ phiếu...

Được biết, số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được tài trợ cho dự án nhà máy sản xuất gỗ tại khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc".