17:08 12/07/2010

DCS trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu

N.Anh

DCS sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:12 (100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội thông báo 19/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 21/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đại Châu (mã DCS-HNX).

Theo đó, DCS sẽ trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 100:12 (100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ phiếu từ việc trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức cho các cổ đông sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu - tổ 23, cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội.