14:09 13/11/2012

DDM đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh

Hiện cổ phiếu DDM thuộc diện cảnh báo với lý do kinh doanh thua lỗ năm 2010

Diễn biến giá cổ phiếu DDM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DDM trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Ngày 9/11/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho biết đã nhận được Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3/2012 của Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô (mã DDM-HOSE).

Theo đó, trong kỳ công ty lỗ 26,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của Công ty âm 3,5 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến 30/9/2012 là 95,8 tỷ đồng so với vốn điều lệ thực góp là 122,4 tỷ đồng.

HOSE cho biết, qua theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh và căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Hàng Hải Đông Đô từ đầu năm 2012 đến nay, tuy trong quý 1/2012, công ty lãi 132 triệu đồng nhưng không đáng kể so với số lũy kế đến hết quý 1/2012 lỗ 57 tỷ đồng.

Bắt đầu từ quý 2/2012 đến quý 3/2012, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn như lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính đều âm, với số lỗ quý 3 gấp đôi so với quý 2/2012.

Hiện, cổ phiếu DDM đang thuộc diện cảnh báo theo Quyết định số 37/2011/QĐ-SGDHCM ngày 5/4/2011 với lý do lợi nhuận sau thuế của năm 2010 là số âm. Năm 2011 tuy công ty có lãi là 184 triệu đồng nhưng vẫn lỗ lũy kế (-57 tỷ đồng). Căn cứ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP và với tình hình kinh doanh khó khăn như hiện nay thì cổ phiếu DDM có khả năng rơi vào diện chứng khoán bị hủy niêm yết nếu kết quả kinh doanh quý 4/2012 của công ty không được cải thiện và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 có số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp.

Được biết, tại Đại hội cổ đông bất thường, cổ đông DDM đã không đồng ý bán 2 tàu container Đông Du và Đông Mai để chốt lỗ như đề xuất của Hội đồng Quản trị đưa ra. Đồng thời, cổ đông còn giao Hội đồng Quản trị công ty chỉ đạo Tổng giám đốc điều hành tiếp tục tổ chức khai thác cặp tàu container này cho phù hợp với điều kiện kinh tế, cố gắng chủ động giảm thiểu tối đa các tổn thất phát sinh.