15:14 19/04/2011

DDM sẽ bán bớt tài sản

Hà Anh

Năm 2011 công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 318,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3,9 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE) đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch bán tài sản.

Theo đó, năm 2011 công ty đặt mục tiêu với doanh thu đạt 318,4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3,9 tỷ đồng.

Đại hội đã nhất chí chủ trương cho phép Hội đồng Quản trị tiến hành thủ tục chào bán rộng rãi (lần 3) tàu chở hàng khô Đông Phong, trọng tải 1.088 DWT (đóng năm 1999 tại Nhật Bản, giá trị sổ sách còn lại là 45,2 tỷ đồng/86,9 tỷ đồng nguyên giá) theo phương thức "chào giá cạnh tranh" trên thị trường trong và ngoài nước.

Đồng thời, cho phép Hội đồng Quản trị bán cặp tàu container chuyên dụng Đông Mai/Đông Du (580 TEU/chiếc) để cắt lỗ, tái cơ cấu lại đội tàu cho phù hợp với năng lực quản lý điều hành.

Sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất ở số 11 đường Biệt thự (Nha Trang) hoặc tổ chức khai thác dưới các hình thức mà pháp luật cho phép để nâng cao năng lực tài chính cho công ty

Tiến hành thủ tục bán toàn bộ diện tích 1.763,34m2 sàn nhà tại Lạc Trung B – Hà Nội lấy tiền cân chỉnh năng lực tài chính doanh nghiệp theo giá thị trường.

DDM cho biết, tổng doanh thu năm 2010 của công ty đạt 297,392 tỷ đồng, bằng 107,59% kế hoạch năm; tổng chi phí sản xuất kinh doanh đạt 289,314 tỷ đồng; tổng lợi nhuận -74,315 tỷ đồng.