07:00 13/10/2008

Đề nghị áp dụng thuế nhập khẩu clanhke là 10%

Vũ Trọng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trần Nam vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu clanhke

Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Trần Nam vừa có công văn gửi Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu clanhke.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, việc thực hiện giảm thuế nhập khẩu clanhke nhằm ổn định nguồn cung cấp và không ảnh hưởng đến cam kết của Việt Nam trong WTO.

Tuy nhiên, từ quý 3/2008, do tác động của các chính sách kiềm chế lạm phát nên lượng tiêu thụ xi măng giảm nhiều so với dự báo ban đầu. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị từ 1/11/2008 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu clanhke là 10% đối với các nước ngoài khối ASEAN và 5% đối với các nước trong khối ASEAN.

Trước đó, Bộ Xây dựng có Văn bản số 870/BXD-KHTC về việc thuế nhập khẩu clanhke xi măng. Trong đó, đề nghị Bộ Tài chính xem xét giảm thuế nhập khẩu clanhke năm 2008 từ các nước khối ASEAN và các nước ngoài khối ASEAN xuống 0%.