10:38 08/12/2008

Đề nghị điều chỉnh tăng giá đất các vùng giáp ranh Hà Nội cũ

Phan Dương

UBND thành phố Hà Nội sẽ có tờ trình về giá đất trên địa bàn năm 2009 lên Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp tới

Theo tờ trình, khung giá các loại đất thuộc Hà Nội (cũ) cơ bản vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi.
Theo tờ trình, khung giá các loại đất thuộc Hà Nội (cũ) cơ bản vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi.
UBND thành phố Hà Nội sẽ có tờ trình về giá đất trên địa bàn năm 2009 lên Hội đồng Nhân dân thành phố trong kỳ họp tới.

Theo tờ trình, khung giá các loại đất thuộc Hà Nội (cũ) cơ bản vẫn được giữ nguyên, không có thay đổi, chỉ điều chỉnh giá đất ở một số tuyến đường mới được chỉnh trang, nâng cấp.

Với giá đất ở các vùng mới sáp nhập vào Hà Nội (gồm Hà Tây cũ và huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc), dự kiến điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp với toàn bộ các vùng này. Riêng với đất ở và đất phi nông nghiệp, chỉ điều chỉnh tăng ở những vùng giáp ranh với Hà Nội (cũ).

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ được khai mạc vào ngày 8/12 và kéo dài trong 5 ngày.