10:02 11/06/2009

Đề nghị đổi chủ đầu tư chậm tiến độ cải tạo chung cư cũ nát

Hạnh Liên

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện cải tạo chung cư cũ nát trên địa bàn

Xoá bỏ nhà chung cư cũ nát nguy hiểm đang là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2015.
Xoá bỏ nhà chung cư cũ nát nguy hiểm đang là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2015.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND thành phố về tình hình thực hiện cải tạo chung cư cũ nát trên địa bàn.

Nội dung báo cáo của Sở thể hiện quan điểm kiên quyết thu hồi nhiệm vụ đã giao cho các đơn vị tham gia nghiên cứu lập quy hoạch, lập dự án cải tạo chung cư cũ nhưng tiến độ thực hiện chậm với yêu cầu của thành phố.

Cụ thể, những đơn vị bị Sở chỉ đích danh gồm:

- Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển Nhà Hà Nội: đơn vị này được giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch  cải tạo, xây dựng lại khu A Ngọc Khánh, quận Ba Đình.

- Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội: đơn vị này được giao nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch, xây dựng lại khu B Ngọc Khánh.

Cùng với đề nghị thu hồi trên, Sở Xây dựng đề nghị  giao Công ty Xây dựng Trường Giang làm chủ đầu tư, tiếp tục tổ chức thực hiện công tác khảo sát, điều tra xã hội học làm cơ sở lập dự án cải tạo, xây dựng lại khu nhà A, B Ngọc Khánh, quận Ba Đình theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Sở Xây dựng cũng đề nghị chuyển nhiệm vụ nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Khương Thượng, phường Trung Tự, quận Đống Đa từ Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Kinh doanh và Dịch vụ nhà Hà Nội sang Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Sông Hồng. Đơn vị này sẽ làm chủ đầu tư tiếp tục thực hiện khu nhà này.

Một đơn vị khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội cũng bị Sở Xây dựng đề nghị giao nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Văn Chương, quận Đống Đa cho đơn vị khác có đủ năng lực.

Xoá bỏ nhà chung cư cũ nát nguy hiểm đang là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006-2015. Thực tế tiến độ triển khai của hầu hết các dự án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nát đều rất chậm do sự thiếu linh hoạt của các chỉ tiêu quy hoạch và thiếu cơ chế tài chính cụ thể dẫn đến lúng túng trong quá trình triển khai.

Năm 2008, thành phố đã chi hơn 6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố để khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng 77 công trình chung cư cũ nát trên địa bàn.

Theo Luật Xây dựng hiện hành, các dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, chủ đầu tư dự án chỉ được phép thực hiện khi có sự đồng thuận của ít nhất 2/3 các hộ dân và hoàn tất các thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, một số chủ đầu tư đã đưa ra các hứa hẹn về bồi thường, hỗ trợ tái định cư vượt quá chính sách chung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố nhằm tranh thủ sự đồng thuận của các hộ dân nhưng triển khai rất chậm.