17:01 31/03/2010

Đề nghị dừng cung cấp thông tin về khủng hoảng, suy thoái

Nam An

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ngân hàng HSBC có nhiều báo cáo, phân tích đề cập đến tình hình kinh tế Việt Nam - Ảnh: Reuters.
Ngân hàng HSBC có nhiều báo cáo, phân tích đề cập đến tình hình kinh tế Việt Nam - Ảnh: Reuters.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, trong đó đề nghị dừng cung cấp thông tin liên quan đến khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Cách đây hai năm, vào ngày 24/9/2008, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 8666/NHNN-CSTT đề nghị các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam cung cấp các thông tin về diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới, với mục đích để chủ động đối phó với tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tới Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sau khi có công văn này, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đã tích cực phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cho việc phân tích, đánh giá tác động của khủng hoảng tới hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trong nước.

Tuy nhiên, thời gian gần đây kinh tế thế giới đang hồi phục và dần ổn định. Vì vậy, tại văn bản số 2330/NHNN-CSTT, được ban hành ngày 30/3/2010, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dừng cung cấp thông tin theo công văn số 8666/NHNN-CSTT nêu trên.

Mặc dù vậy, trong trường hợp thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và thế giới có những diễn biến thất thường, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam phối hợp cung cấp kịp thời các thông tin này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phục vụ việc phân tích, đánh giá thị trường và điều hành chính sách tiền tệ.