09:24 20/09/2007

Đề nghị giảm thuế đối với cơ quan báo chí

Cơ quan báo chí đang chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp 28% như doanh nghiệp kinh doanh thuần túy

Theo đại diện các cơ quan báo chí, quĩ nhuận bút cũng không nên định khung cứng nhắc mà cần tạo cơ chế thoáng để các báo chủ động.
Theo đại diện các cơ quan báo chí, quĩ nhuận bút cũng không nên định khung cứng nhắc mà cần tạo cơ chế thoáng để các báo chủ động.
Cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp mang tính đặc thù với nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhưng lại chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp 28% như doanh nghiệp kinh doanh thuần túy là quá cao.

Do đó, Nhà nước cần xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi ở mức thấp nhất, có thể ở mức 13-15% đối với cơ quan báo chí để có điều kiện tích lũy, đầu tư đổi mới trang thiết bị.

Đề nghị này đã được lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí thống nhất tại hội thảo "Chính sách tài chính đối với các cơ quan báo chí” sáng 19/9.

Tập hợp các ý kiến tại hội thảo, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Trung cho biết việc các báo điện tử không được hưởng phí truy cập là bất hợp lý và sẽ đề nghị ngành bưu chính viễn thông chia sẻ phí này với một tỉ lệ nhất định, có thể 50-50.

Ngoài ra, Chính phủ cần xem xét sửa qui định chỉ được tính một lần lương cơ bản vào chi phí sản xuất, bởi trên thực tế các báo đều phải trả ít nhất 2-3 lần lương. Chưa kể quĩ nhuận bút cũng không nên định khung cứng nhắc mà cần tạo cơ chế thoáng để các báo chủ động và các hoạt động sau mặt báo nên được tính vào chi phí hợp lý thay vì cứ phải lấy từ nguồn phúc lợi.