11:34 24/04/2007

Đề nghị hoãn tăng phí dịch vụ container đến năm 2008

Hoàng Hà

Từ ngày 1/5, Hiệp hội Các hãng tàu Viễn Đông (FEFC) cho biết sẽ áp dụng mức phí dịch vụ container ở Việt Nam (THC) mới

Việc áp dụng mức giá THC mới này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí và giá thành hàng hóa.
Việc áp dụng mức giá THC mới này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí và giá thành hàng hóa.

Từ ngày 1/5, Hiệp hội Các hãng tàu Viễn Đông (FEFC) cho biết sẽ áp dụng mức phí dịch vụ container ở Việt Nam (THC) mới.

Theo thông báo của FEFC, mức phí THC mới sẽ tăng lên 65 USD cho loại container 20 feet và 98 USD cho container 40 feet.

Trước đó, Hội hiệp thương các chủ tàu khu vực nội Á (IADA) cũng thông báo, từ ngày 1/6, mức phí THC tại Việt Nam sẽ là 60 USD đối với container 20 feet và 90 USD cho container 40 feet. Giá dịch vụ này đã bao gồm cước xếp dỡ từ tàu đến bãi hoặc ngược lại, cả cước lưu bãi nếu có.

Trong thư phúc đáp gửi FEFC, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, FEFC không được đơn phương áp dụng thu THC tại Việt Nam vì việc áp dụng THC tại Việt Nam phải dựa trên cơ sở thỏa thuận và được sự đồng ý của các chủ hàng Việt Nam.

VCCI cũng đề nghị 2 hiệp hội chủ tàu trên tạm hoãn việc thu phí THC theo mức giá mới cho tới năm 2008 để tham khảo thêm ý kiến của các doanh nghiệp, hoàn tất các hợp đồng xuất khẩu kỳ hạn 1 năm và theo mùa vụ của những ngành hàng này.

Đại diện nhiều doanh nghiệp Việt Nam cho rằng, việc áp dụng mức giá THC mới này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí và giá thành hàng hóa, đồng thời có thể gây bất đồng về lợi ích giữa các bên chủ tàu, cảng biển và hãng tàu.