11:13 27/06/2008

Đề nghị nhập khẩu 2 tỷ USD nguyên liệu thủy sản

Thúy Nhung

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đề nghị nhập nguyên liệu thủy sản để bảo đảm kim ngạch xuất khẩu

Theo VASEP, nếu chỉ dựa vào nguyên liệu trong nước, khó có thể đưa xuất khẩu thuỷ sản vượt quá 4 tỷ USD mỗi năm.
Theo VASEP, nếu chỉ dựa vào nguyên liệu trong nước, khó có thể đưa xuất khẩu thuỷ sản vượt quá 4 tỷ USD mỗi năm.
Mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đã có công văn gửi đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất phương án nhập khẩu nguyên liệu thủy sản.

Theo đó, để đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt từ 7,5 - 8 tỷ USD vào năm 2020, phải nhập khẩu 2 tỷ USD nguyên liệu thuỷ sản.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó tổng thư ký VASEP cho biết: theo quy hoạch phát triển thuỷ sản đã được phê duyệt, sản lượng khai thác hải sản sẽ không tăng hơn mức hiện tại (khoảng 2,1 triệu tấn/năm), đặc biệt trong điều kiện nguồn lợi thuỷ sản ven bờ đã cạn kiệt, đội tàu khai thác xa bờ chưa phát huy được hiệu quả và giá nhiên liệu liên tục tăng cao tăng cao.

Thêm vào đó, sản lượng tôm nuôi mấy năm gần đây chỉ duy trì ở mức 350.000 tấn/năm và theo dự kiến khó có thể tăng thêm. Sản lượng cá tra tuy tăng mạnh, vượt mức 1triệu tấn/năm (2007), nhưng tốc độ tăng sẽ bị hạn chế do các yếu tố thị trường, ngưỡng môi trường, các cân đối nội tại cũng như khả năng quản lý.

Các nguồn nguyên liệu khác cũng chưa thể tăng nhanh. Do vậy, nếu chỉ dựa vào nguyên liệu trong nước, khó có thể đưa xuất khẩu thuỷ sản vượt quá 4 tỷ USD mỗi năm.

Bên cạnh đó, hệ thống các nhà máy chế biến thủy sản phát triển nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác và nuôi trồng. Hiện nay, chỉ tính riêng công suốt cấp đông của các nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh đã lên đến trên 1,5 – 1,7 triệu tấn thành phẩm mỗi năm, tương ứng với khoảng 4,5 – 5,1 triệu tấn nguyên liệu thuỷ sản.

Trong khi đó, tổng sản lượng nguyên liệu đủ tiêu chuẩn ước tính mới đạt dưới 3,2 triệu tấn mỗi năm. Do vậy, đại đa số các nhà máy chế biến thủy sản đều thiếu nguyên liệu, nhất là nguyên liệu khai thác từ biển. Hiện các nhà máy đông lạnh chỉ hoạt động dưới 50% công suốt thiết kế, gây lãng phí lớn về đầu tư.