10:05 06/03/2007

Đề nghị tăng cường kiểm tra thủy sản

Thanh Vân

Ủy ban Tôm VASEP vừa có văn bản đề nghị Bộ Thủy sản chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra nuôi trồng thủy sản

Thực hiện các quy định về kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trong sử dụng kháng sinh cấm trong sản xuất thủy sản.
Thực hiện các quy định về kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trong sử dụng kháng sinh cấm trong sản xuất thủy sản.

Ủy ban Tôm VASEP vừa có văn bản đề nghị Bộ Thủy sản chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra nuôi trồng thủy sản.

Trong đó, đáng chú ý là kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trong sử dụng kháng sinh cấm trong sản xuất thủy sản, tăng cường kiểm tra các nguồn thức ăn nuôi tôm đang lưu hành trên thị trường, đặc biệt là nguồn nhập khẩu.

VASEP cũng đề nghị Bộ Thủy sản chỉ thị tăng cường kiểm tra và phát hiện các khả năng lây nhiễm khác để có các biện pháp ngăn chặn kịp thời và hiệu quả.

Bản đề nghị này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng Nhật Bản đã cảnh báo về 2 lô hàng tôm sú từ Việt Nam có chứa AOZ (dẫn xuất của Nitrofuran) với mức là 0,6ppb và 1ppb. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu Nhật Bản cũng cho biết nước này đã tiến hành kiểm tra tăng cường chỉ tiêu AOZ đối với tôm từ Inđônêxia và Việt Nam.

VASEP cho biết, thị trường Nhật Bản rất quan trọng đối với xuất khẩu tôm của Việt Nam, do đó, việc tăng cường công tác kiểm tra nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn – vệ sinh thủy sản là yêu cầu cấp bách hiện nay.