09:29 29/10/2008

Đề xuất biện pháp khẩn cho xuất khẩu gạo

Thúy Nhung

Bộ Công Thương vừa đề xuất một số biện pháp khẩn cấp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo và thu mua lúa cho nông dân

Hiện lượng tồn kho của các doanh nghiệp xuất khẩu là trên 888 ngàn tấn.
Hiện lượng tồn kho của các doanh nghiệp xuất khẩu là trên 888 ngàn tấn.
Bộ Công Thương vừa đề xuất một số biện pháp khẩn cấp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gạo và thu mua lúa cho nông dân.

Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tính đến ngày 15/10, xuất khẩu gạo của các đơn vị đạt gần 3,8 triệu tấn, trị giá FOB 2,265 tỉ USD. Tuy nhiên, lượng lúa gạo hàng hóa trong nước vẫn còn nhiều do đầu ra hạn chế. Hiện lượng tồn kho của các doanh nghiệp xuất khẩu là trên 888 ngàn tấn.

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương kiến nghị Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính xem xét cho nông dân và các doanh nghiệp thu mua lúa gạo được giãn nợ và miễn, giảm lãi khi giãn nợ; hỗ trợ lãi suất cho vay đối với nông dân và các doanh nghiệp thu mua lúa gạo chờ xuất khẩu, đặc biệt là khi thu mua loại gạo IR 50404 rất khó tiêu thụ hiện nay.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh sản xuất lúa trọng điểm cần thông tin cho nông dân biết về tình hình tiêu thụ trên thị trường. Đồng thời chỉ đạo sản xuất chặt chẽ, đảm bảo chất lượng lúa tốt, gieo trồng giống IR 50404 với tỉ lệ hợp lý và tùy theo tình hình có thể khuyến cáo không sản xuất thêm lúa vụ 3.

Về thị trường tiêu thụ, Bộ Công Thương sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tìm kiếm thị trường, khách hàng để đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Theo đó, từ nay đến hết tháng 2/2009 sẽ bỏ giá sàn xuất khẩu gạo, doanh nghiệp được xuất gạo tự do không phải đăng ký.

Đối với loại gạo IR 50404 tiếp tục gặp khó khăn về đầu ra, Bộ kiến nghị có thể dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi thay thế lượng nguyên liệu phải nhập khẩu hiện nay.