07:05 26/11/2009

Đề xuất cho phép bán 20% bất động sản không qua sàn

Từ Nguyên

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Chính phủ cho chủ đầu tư bất động sản quyền bán một lượng sản phẩm không phải qua sàn giao dịch

Bộ Xây dựng cho rằng, quy định này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có điều kiện để huy động vốn, hợp tác kinh doanh với các đối tác và hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.
Bộ Xây dựng cho rằng, quy định này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có điều kiện để huy động vốn, hợp tác kinh doanh với các đối tác và hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công nhân viên.
Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Chính phủ cho chủ đầu tư bất động sản quyền bán một lượng sản phẩm không phải qua sàn giao dịch.

Cụ thể, Bộ đề xuất Chính phủ cho phép chủ đầu tư dự án bất động sản được phép huy động vốn có phân chia sản phẩm hoặc trực tiếp bán 20% sản phẩm của mình trong mỗi dự án cho các đối tác chiến lược, ngoại giao, các mối quan hệ khác… mà không cần thông qua sàn giao dịch bất động sản.

80% số lượng sản phẩm bất động sản còn lại bắt buộc phải bán, cho thuê thông qua sàn giao dịch bất động sản theo qui định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho rằng, quy định này sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có điều kiện huy động vốn, hợp tác kinh doanh với các đối tác cũng như hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công nhân viên…

Theo Bộ Xây dựng, do những quy định trong Nghị định 90/2006 hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở chưa quy định cụ thể áp dụng pháp luật về kinh doanh bất động sản trong giao dịch mua, bán, cho thuê nhà ở, nên thời gian qua đã xuất hiện nhiều trường hợp mua bán không đúng quy định của pháp luật.

Chính vì vậy, Bộ Xây dựng cho rằng, quy định này sẽ hạn chế tình trạng doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lách luật, không thực hiện bán nhà qua sàn bằng cách huy động góp vốn có phân chia sản phẩm là nhà ở như đã diễn ra trên thực tế trong thời gian vừa qua.