16:05 18/02/2009

Đề xuất giảm mức lãi suất tín dụng xuất khẩu

Đ. Thọ

Bộ Công Thương vừa kiến nghị Chính phủ cho phép giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu đối với VND xuống mức 3%/năm

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng da giầy đã giảm khá mạnh trong tháng đầu năm 2009 - Ảnh: Việt Tuấn.
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng da giầy đã giảm khá mạnh trong tháng đầu năm 2009 - Ảnh: Việt Tuấn.
Bộ Công Thương vừa kiến nghị Chính phủ cho phép giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu đối với VND xuống mức 3%/năm.

Đây là mức tương đương với mức lãi suất của doanh nghiệp đang vay từ các ngân hàng thương mại khi Nhà nước cấp bù lãi suất 4%, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu..

Đồng thời, Bộ cũng kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) được chủ động quyết định mức lãi suất cho vay linh hoạt đối với từng nhóm đối tượng khách hàng trên cơ sở lãi suất sàn do Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ.

Bộ Công Thương cũng đề nghị các bộ, ngành phối hợp xem xét, điều chỉnh, bổ sung danh mục các mặt hàng cần hỗ trợ được vay vốn tín dụng xuất khẩu trình Chính phủ phê duyệt.

Về vấn đề lãi suất tín dụng xuất khẩu đối với VND, vừa qua, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 291/QĐ-BTC trong đó tiến hành giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu xuống mức 6,9%/năm.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét việc cấp tín dụng cho các nhà nhập khẩu hoặc cho các nhà nhập khẩu được trả chậm khi ký kết hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ còn dự kiến đề xuất xem xét thực hiện hỗ trợ lãi suất cho nhà nhập khẩu nước ngoài để thực hiện các hợp động nhập khẩu hàng hóa. Theo đó, khi ký kết hợp đồng mua hàng của doanh nghiệp Việt Nam, nhà nhập khẩu nước ngoài sẽ được hỗ trợ một khoản tiền tương ứng với 50% lãi suất vay ngân hàng mà nhà nhập khẩu phải trả khi vay tiền mua hàng.

Khoản tiền này sẽ được chuyển cho nhà nhập khẩu nước ngoài thông qua doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

* Thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, giá trị kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2009 ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 24,2% so với cùng kỳ 2008. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, dầu thô giảm 52,4%, dệt may giảm 33,2%, da giày giảm 25,8%, thủy sản giảm 18,6%, cà phê giảm 30,2%...