19:38 06/01/2021

Đề xuất giáo viên mầm non được nghỉ hưu trước tuổi

Nhật Dương

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất giáo viên mầm non vào danh mục nghề nghiệp nặng nhọc, độc hại. Nếu được thông qua, họ có thể được nghỉ hưu sớm 5 năm

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kiến nghị bổ sung giáo viên mầm non, giáo viên thể chất vào nhóm nghề nặng nhọc, độc hại.

Trên cơ sở kiến nghị này, Văn phòng Chính phủ đã giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung nghề nặng nhọc với giáo viên mầm non, giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất.

Chính phủ cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thay thế Công văn số 2753 ngày 1/8/1995 hướng dẫn cụ thể hai trường hợp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, nếu nhóm giáo viên mầm non, giáo viên thể chất được đưa vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc thì những trường hợp này có thể nghỉ hưu trước tuổi đến 5 năm so với quy định hiện hành.