23:55 15/12/2009

Đề xuất hai phương án đánh thuế nhà đầu tư vàng

Thùy Duyên

Cơ quan chức năng đề xuất hai phương án đánh thuế thu nhập của nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn vàng

Hiện chưa thống nhất phương án đánh thuế, nhưng thu nhập từ hoạt động đầu tư trên sàn giao dịch vàng được xét ở diện phải chịu thuế.
Hiện chưa thống nhất phương án đánh thuế, nhưng thu nhập từ hoạt động đầu tư trên sàn giao dịch vàng được xét ở diện phải chịu thuế.
Cơ quan chức năng đề xuất hai phương án đánh thuế thu nhập của nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn vàng.

Ngày 15/12, Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) có cuộc họp với một số cơ quan chức năng để bàn về chính sách thuế và phương án thực hiện đối với hoạt động đầu tư trên sàn giao dịch vàng.

Tại cuộc họp này, có hai phương án được đề xuất:

Phương án thứ nhất là tạm nộp 0,002% trên giá chuyển nhượng từng lần phát sinh giao dịch khớp lệnh bán ở trạng thái vàng dương và khớp lệnh mua ở trạng thái vàng âm (không phân biệt giao dịch lời hay lỗ). Cuối năm nhà đầu tư quyết toán thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế.

Phương án thứ hai là trường hợp sàn giao dịch vàng hạch toán được lỗ lãi từng lần giao dịch của nhà đầu tư, tạm nộp 20% thuế thu nhập cá nhân trên thu nhập phát sinh (giao dịch sinh lời) đối với trường hợp khớp lệnh bán vàng ở trạng thái vàng dương và khớp lệnh ở trạng thái vàng âm. Cuối năm, nhà đầu tư quyết toán theo thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế.

Việc thu thuế cũng được xem xét ở khả năng thực hiện khấu trừ tại nguồn, như đối với việc quản lý thuế trong chuyển nhượng chứng khoán, cũng như quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân.

Các phương án và quan điểm về chính sách thuế đối với thu nhập từ hoạt động đầu tư vàng hiện vẫn chưa thống nhất, chưa có đề xuất cuối cùng lên cấp có thẩm quyền quyết định; thậm chí vẫn còn những ý kiến khác nhau về việc đầu tư, kinh doanh vàng là hàng hóa đơn thuần hay là tiền tệ.