16:07 10/04/2009

Đề xuất miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Đức Thọ

Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính hai phương án về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Nếu phương án một được chấp thuận, nguồn thu ngân sách Nhà nước sẽ bị giảm khoảng 5.200 tỷ đồng; còn đối với phương án hai, nguồn thu ngân sách sẽ bị giảm ở mức lớn hơn, khoảng 6.700 tỷ đồng.
Nếu phương án một được chấp thuận, nguồn thu ngân sách Nhà nước sẽ bị giảm khoảng 5.200 tỷ đồng; còn đối với phương án hai, nguồn thu ngân sách sẽ bị giảm ở mức lớn hơn, khoảng 6.700 tỷ đồng.
Tổng cục Thuế cho biết đang trình Bộ Tài chính hai phương án về miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng chịu thuế cụ thể.

Tại phương án thứ nhất, Tổng cục Thuế đề xuất miễn thuế 5 tháng đầu năm cho tất cả các loại thu nhập nằm trong diện được giãn.

Riêng đối với các loại thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ các hoạt động kinh doanh, Tổng cục Thuế đề xuất giảm 100.000 đồng/tháng trong 7 tháng cuối năm.

Tại phương án thứ hai, Tổng cục Thuế đề xuất miễn thuế 6 tháng đầu năm đối với tất cả các loại thu nhập nằm trong diện được giãn.

Trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế cũng đề xuất miễn đối với các thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, các loại thu nhập từ thừa kế và quà tặng chứng khoán.

Còn đối với các loại thu nhập từ tiền lương, tiền công và các hoạt động kinh doanh, phương án này đề xuất giảm 200.000 đồng/tháng trong 6 tháng cuối năm.

Theo tính toán của Tổng cục Thuế, nếu phương án một được chấp thuận, nguồn thu ngân sách Nhà nước sẽ bị giảm khoảng 5.200 tỷ đồng; còn đối với phương án hai, nguồn thu ngân sách sẽ bị giảm ở mức lớn hơn, khoảng 6.700 tỷ đồng.