14:16 12/12/2013

Deloitte tư vấn xây dựng mô hình quản lý rủi ro cho PVEP

PV

Deloitte và PVEP đã tiến hành lễ ký kết “Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình quản lý rủi ro (ERM) cho PVEP”

Ngày 12/12/2013, Hãng kiểm toán và tư vấn Deloitte và Tổng công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) đã tiến hành lễ ký kết “Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình quản lý rủi ro (ERM) cho PVEP”.

Với việc triển khai dự án này, PVEP sẽ trở thành tổng công ty đầu tiên, không chỉ trong các tổng công ty của Nhà nước mà tính cả các đơn vị có đầu tư ra nước ngoài, đi đầu triển khai mô hình ERM tại Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, Deloitte sẽ trợ giúp PVEP xây dựng chiến lược và cấu trúc quản lý rủi ro, thiết lập chính sách và quy trình quản lý rủi ro, triển khai hệ thống quản trị rủi ro, đồng thời, tổ chức đào tạo và thực hiện chuyển giao công nghệ trong suốt quá trình thực hiện dự án…  

Vấn đề quản trị rủi ro đã và đang trở nên đặc biệt quan trọng, đặc biệt với các doanh nghiệp dầu khí trên thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vấn đề này mới được quan tâm trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, nhưng mới chủ yếu triển khai trong lĩnh vực Ngân hàng.

Việc triển khai ERM phải mang tính thiết thực và phù hợp với trình độ quản lý rủi ro của mỗi doanh nghiệp sao cho việc duy trì hoạt động của các quy trình ERM có hiệu quả thật sự. Doanh nghiệp có thể vận dụng ERM với các giải pháp thiết thực để chuyển đổi sang trạng thái bền bỉ hơn trước các rủi ro, và nhanh nhạy hơn trong việc ứng phó với tình trạng bất ổn, từ đó, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp.

Là một doanh nghiệp lớn với quy mô tài sản trên 5 tỷ USD, quản lý 65 dự án tại Việt Nam và 14 quốc gia, và với nguồn nhân lực trên 2.000 người, hoạt động trong lĩnh vực đặc thù có quy mô lớn và rủi ro cao, do đó, việc quản trị rủi ro đóng vai trò hết sức quan trọng đối với PVEP.

Sự hợp tác giữa PVEP với Deloitte sẽ đem lại thành công trong việc nâng cao năng lực quản trị, tăng cường hiệu quả hoạt động của PVEP. Hợp đồng giữa hai bên được triển khai thành công sẽ là kinh nghiệm để các tập đoàn, tổng công ty triển khai mô hình ERM tại Việt Nam.

(Nguồn: Deloitte)