07:00 12/11/2016

Deloitte Việt Nam vào Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững 2016

P.V

Deloitte Việt Nam đã được xếp hạng “Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam 2016” về thương mại - dịch vụ

Bảng xếp hạng do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD)
 phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban 
Chứng khoán Nhà nước thực hiện.<br>
Bảng xếp hạng do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện.<br>
Vừa qua, tại “Lễ công bố Bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2016” lần thứ nhất, Deloitte Việt Nam đã được xếp hạng “Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam 2016” về thương mại - dịch vụ và là doanh nghiệp duy nhất hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn - Kiểm toán vinh dự nhận được giải thưởng đầy ý nghĩa này.

Bảng xếp hạng do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện.

Tiêu chí đánh giá là bộ chỉ số doanh nghiệp Phát triển bền vững (CSI) do các chuyên gia về kinh tế, xã hội, lao động, môi trường… trong nước và quốc tế xây dựng.

CSI là bộ chỉ số đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho mục tiêu đo lường và quản lý các thay đổi trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm hướng tới phát triển bền vững…

Bộ tiêu chí nhằm phản ánh uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, khả năng thu hút nguồn nhân lực, quá trình hoạt động, tiềm năng phát triển trong tương lai, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm môi trường.

Đồng thời, Deloitte Việt Nam cũng vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dành cho các Hội viên chính thức của VBCSD vì những đóng góp tích cực cho các chương trình, hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Nhân dịp này, bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Deloitte Việt Nam, chia sẻ: “Là công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với hơn 25 năm kinh nghiệm tại thị trường Việt Nam và là 1 trong hơn 150 thành viên của Deloitte toàn cầu, song hành cùng các hoạt động kinh doanh, Deloitte Việt Nam luôn gắn các mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững với việc kiến tạo thêm các giá trị và ảnh hưởng tích cực tới môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường kinh doanh trong phạm vi hoạt động của lĩnh vực và ngành nghề”.