09:19 13/12/2007

Descon đẩy mạnh đầu tư bất động sản

Tú Uyên

Ngày 12/12/2007, Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp - Descon đã chính thức niêm yết cổ phiếu tại sàn Tp.HCM

Ngày 12/12/2007, Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp - Descon (mã DCC-HOSE) đã chính thức đưa 10,3 triệu cổ phiếu lên niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Đóng cửa phiên giao dịch, có 326.340 cổ phiếu DDC được chuyển nhượng thành công ở mức giá 69.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá tham chiếu 7.000 đồng/cổ phiếu.

Descon tiền thân là Phân viện thiết kế miền Nam và chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ năm 2002.

Sau 5 năm cổ phần hóa, công ty trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và kinh doanh địa ốc với tốc độ tăng trưởng cao. Từ 13,5 tỷ đồng ban đầu, đến nay vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 103 tỷ, vốn chủ sở hữu là 210 tỷ đồng.

11 tháng đầu năm 2007, Descon đã hoàn thành 90% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2007. Cụ thể, doanh thu đạt 366 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 16,4 tỷ đồng.