10:18 29/01/2008

Dệt may 29-3 bị phạt 20 triệu đồng

M.Kiều

Ủy ban Chứng khoán xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dệt may 29-3 do phát hành chứng khoán sai quy định

Ngày 28/1/2008, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ký quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Dệt may 29-3 do phát hành chứng khoán sai quy định.

Cụ thể: căn cứ vào kết quả giám sát và các văn bản, tài liệu trong hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần dệt may 29-3 cho thấy: trong tháng 5/2007, công ty đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng và phân phối chứng khoán không đúng quy định của pháp luật, vi phạm quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.