22:12 25/05/2007

Deutsche Bank AG tư vấn cổ phần hóa MHB

Minh Đức

Ngày 25/5, Deutsche Bank AG Singapore đã ký hợp đồng từ vấn cổ phần hóa với Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB)

Trang chủ của MHB.
Trang chủ của MHB.
Ngày 25/5, Deutsche Bank AG Singapore đã ký hợp đồng từ vấn cổ phần hóa với Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL (MHB).

Dự kiến tháng 10/2007, quá trình tư vấn sẽ hoàn thành và MHB sẽ phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng.

Theo nội dung hợp đồng, Deutsche Bank AG Singapore và các nhà thầu phụ Việt Nam sẽ thực hiện tư vấn cổ phần hóa cho MHB, bao gồm các công việc như: xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa và tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Việc cổ phần hóa MHB sẽ theo hướng giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp theo giá trị được xác định lại và phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Ông Huỳnh Nam Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MHB, tin rằng quá trình cổ phần hóa của MHB sẽ diễn ra nhanh chóng. “Chúng tôi sẽ không phải cơ cấu lại tài chính, không có vấn đề nợ xấu. Từ năm 2003, ngân hàng cũng đã thuê tổ chức quốc tế thực hiện kiểm toán và đánh giá lại toàn bộ hoạt động, tài sản, các chỉ số an toàn và từ cuối năm 2006, MHB đã triển khai thực hiện cơ cấu lại các mặt hoạt động theo thông lệ quản trị quốc tế”, ông Dũng nói.

Cùng với việc triển khai cổ phần hóa, MHB cũng sẽ xúc tiến kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài. “Nhưng đây là một bước đi thận trọng và phải tính toán kỹ, bởi đối tác đó có phù hợp với định hướng phát triển của mình không, có cùng một con đường với mình hay không. Và bên cạnh đó là kế hoạch niêm yết cổ phiếu MHB trên thị trường chứng khoán. Hiện chúng tôi mới chỉ khẳng định được rằng sẽ cố gắng để làm sao có được những bước đi hợp lý nhất”, ông Dũng nói.