08:43 21/12/2010

Deutsche Bank không mua hết cổ phiếu phát hành riêng lẻ của HAG

Minh Hà

Hội đồng Quản trị HAG đã quyết định phân phối tiếp 2.783.750 cổ phiếu còn lại cho SSI với giá phát hành là 72.000 đồng/cổ phiếu

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) thông qua việc đối tác Deutsche Bank Trust Company Americas đã đăng ký mua cổ phiếu của HAG trong đợt phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược năm 2010.

Theo đó, HAG dự định phát hành 19 triệu cổ phiếu cho Deutsche Bank Trust Company Americas với giá 72.000 đồng.

Tuy nhiên, đối tác trên chỉ đăng ký mua 16.216.250 cổ phiếu, tương ứng với tổng số tiền là 1167,57 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị HAG đã quyết định phân phối tiếp 2.783.750 cổ phiếu còn lại cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) với giá phát hành cũng là 72.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị 200,43 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong tháng 12/2010.

Được biết, ngày 19/8, HAG đã bán toàn bộ 1,1 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương ứng với tổng giá trị là 1.100 tỷ đồng cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd - một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore với giá chuyển đổi là 67.375 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Hội đồng Quản trị HAG dự kiến kết quả kinh doanh quý 4/2010 với lợi nhuận trước thuế ước đạt 800 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận trước thuế cả năm 2010 lên 3.017 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch điều chỉnh năm 2010 và thống nhất về mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 3.600 tỷ đồng.