15:38 25/09/2012

Deutsche Bank thoái bớt vốn tại KDC và GMD

Hà Anh

KDC và GMD vừa công bố kết quả giao dịch của cổ đông lớn là Deutsche Bank AG London

Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) và Công ty Cổ phần liên hiệp vận chuyển (mã GMD-HOSE) vừa công bố kết quả giao dịch của cổ đông lớn là Deutsche Bank AG London.

Theo đó, ngày 21/9, Deutsche Bank đã mua vào 1.420.010 cổ phiếu KDC, đồng thời bán ra 2.218.510 cổ phiếu KDC, làm giảm sở hữu từ 6.897.344 cổ phiếu, chiếm 5,22% vốn điều lệ xuống còn 6.098.844 cổ phiếu, chiếm 4,62% vốn điều lệ. Như vậy, Deutsche Bank đã không còn là cổ đông lớn của KDC kể từ ngày 21/9.

Trước đó, ngày 20/9, Deutsche Bank cũng đã không còn là cổ đông lớn của GMD sau khi đã mua 149.700 cổ phiếu và bán ra tới 1.069.430 cổ phiếu GMD, làm giảm sở hữu tại GMD xuống còn 4,81% vốn điều lệ, tương đương với 5.269.026 cổ phiếu GMD.