09:18 12/05/2008

DHA sẽ mua cổ phiếu quỹ

H.Vũ

DHA sẽ mua lại 100.000 cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh theo giá thị trường để làm cổ phiếu quỹ

Ngày 8/5/2008, Công ty Cổ phần Hoá An (mã DHA-HOSE) vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) chấp thuận cho thực hiện mua lại cổ phiếu DHA làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, kể từ ngày 20/5 – 15/8/2008, Công ty cổ phần Hoá An sẽ uỷ quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn mua lại 100.000 cổ phiếu DHA bằng phương thức khớp lệnh theo giá thị trường để làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn để mua số cổ phiếu này được lấy từ thặng dư vốn của công ty.

Được biết, Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) cũng vừa có thông báo đăng ký mua lại 100.000 cổ phiếu SCD làm cổ phiếu quỹ từ ngày 15/5 – 15/6/3008.