23:30 07/07/2010

DHA trả cổ tức 20% bằng tiền và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

Hà Anh

DHA trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu và dự kiến phát hành 5.020.468 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50%

Sàn Tp.HCM thông báo 19/7 ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 21/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông của Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA).

Theo đó, ngày 12/8, DHA sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Đồng thời, công ty dự kiến phát hành 5.020.468 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (2 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu thưởng tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Hóa An- Xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Dự kiến từ ngày 27/8 - 30/9/2010, Công ty Cổ phần Hóa An sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010.