23:26 07/07/2010

DHC chốt danh sách phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 2:1

Hà Anh

DHC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ thực hiện 2:1

 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 14/7 ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC-HOSE).

Theo đó, DHC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ thực hiện 2:1, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 27/7 - 16/8/2010. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 27/7 - 23/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông thực hiện đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông thực hiện đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre - 457C đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.