17:51 22/10/2010

DHC: Hoàn thành hơn 37% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Vy

DHC công bố tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010

Sản xuất tại Công ty DHC.
Sản xuất tại Công ty DHC.
Công ty Cổ phần Đông hải Bến tre (mã DHC-HOSE) công bố tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2010.

Theo số liệu báo cáo hợp nhất quý 3/2010, doanh thu thực hiện trong quý 3/2010 đạt 105,409 tỷ đồng, lũy kế  9 tháng năm 2010 đạt 230,541 tỷ đồng, bằng 48,36% kế hoạch năm 2010.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 6,742 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 13,91 tỷ đồng, bằng 37,06% kế hoạch năm.

Trước đó, DHC thông báo doanh thu tháng 8/2010 đạt 11,6 tỷ đồng, lũy kế đạt 88,537 tỷ đồng, bằng 31,63% kế hoạch năm 2010; lợi nhuận sau thuế tháng 8 đạt 851,76 triệu đồng, lũy kế đạt 11,3 tỷ đồng, bằng 35,80% kế hoạch năm 2010.

Năm 2010, DHC thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu đạt 476,697 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 37,549 tỷ đồng, chia cổ tức dự kiến 15%/vốn điều lệ.