08:42 08/08/2011

DHC phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 10:3

Minh Nguyệt

31/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của DHC.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 29/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 31/8 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC-HSX).

Theo đó, DHC sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền được mua 3 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán đặt mua là loại chứng khoán tự do chuyển nhượng; Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 15/9/2011 đến ngày 10/10/2011; Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 15/9/2011 đến ngày 14/10/2011.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông thực hiện đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi
mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông thực hiện đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua và thanh toán tiền mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre – 457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, Tp. Bến Tre.

Được biết, DHC công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 đạt 138,86 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 255,08 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 4,16 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 10,26 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 6 tháng năm 2011 đạt 540 đồng, EPS quý 2 đạt 187 đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu đạt 632,5 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 38,7 tỷ đồng; cổ tức 18%/vốn điều lệ.